Tåg 71, Duved- Göteborg, passerar bron över Kolbäcksån, 500m SV. om Fagersta C, 2 min. tidigt.