Tåget mot Timișoara inväntar tågmöte en oktoberkväll 2016.

CFRs motorvagn typ 79, här med med manövervagn, köptes begagnade från DB (Br 772 - 972) som övertog dem från DR (Br 172.0 - 172.6, ursprungligen VT 2.09.1 - VS 2.09.1) efter die Wende. I DDR kallades de "Ferkeltaxi" (griskultingstaxi) eller "Blutblase"...