SJK Östergötland Lördag 30 mars, kl 13,00 i Linköping
Lokförare Mats Ohlsson, testförare m m, med några medhjälpare pratar tåg/lok – från Rc (50 år) till nya Mälartåget mm.
Som vanligt fika och försälning .
Km Ingemar Eriksson