Är FastClip det som kommer att gälla inom överskådlig framtid?

Vet att den håller för åtminstone 250 km/h.

Kan det finnas andra som är mer lockande?