"Railcare (13,20 kr) är verksamma inom järnvägunderhåll i Skandinavien och Storbritannien. Bolaget hanterar bland annat kablar och överskottsmassor, snöröjning, renovering av järnvägstrummor med mera.

Koncernen har bas i Skelleftehamn. Railcare har drygt 130 anställda. Bolaget börsnoterades år 2007 och börsvärdet är idag cirka 300 Mkr."

Railcare