Del 1
Del 2
Del 3
Del 4
Del 5


2018_07_27_39978red by Magnus Backman, on Flickr

Återigen besök vid den gamla HH-linjen nu strax norr om Würzburg vid den lilla orten Leinach, här finns två imponerande broar, Leinachtalbrücke och Bartelsgrabentalbrücke. Den förstnämnda bron är 1232 m lång och som mest 33 m hög och den andra 1160 m lång och 55 m hög.


2018_07_27_39991red by Magnus Backman, on Flickr

På bron kan man se de flesta generationers ICE-tåg på första bilden passerar ett dubbelkopplat ICE3, på denna bild är det ett ICE-T som passerar.


2018_07_27_40105red by Magnus Backman, on Flickr

Bron från andra sidan med ett ICE3 påväg ut på broarna.


2018_07_27_40205red by Magnus Backman, on Flickr

Rejäla doningar i övergången mellan bropelare och brobana. Eftersom det var varmt och skönt tog vi en promenad längs bron


2018_07_27_40233red by Magnus Backman, on Flickr

En ovanlig besökare IC2 ska inte gå här normalt om jag fattat det rätt. Tåget såg dock tomt ut så det kan ha varit tjänstetåg.


2018_07_27_40256red by Magnus Backman, on Flickr

Landskapets höjd varierar längs med bron, rätt som det var var vi nästan i jämnhöjd med tågen. Ytterligare ett ICE-T passerar.


2018_07_27_40287red by Magnus Backman, on Flickr

Bartelsgrabentalbrücke sedd nerifrån när ett ICE 3 tåg passerar.


2018_07_27_40318red by Magnus Backman, on Flickr

De två broarna är tätt trafikerade, strax norr om broarna finns en kopplingspunkt där tåg från t.ex München viker av mot Frankfurt. ICE1 tåget på bilden fortsätter dock mot Fulda på HH-banan.


2018_07_27_40373red by Magnus Backman, on Flickr

Efter en givande förmiddag vid de två broarna begav vi oss söder ut och åter till VDE8. Strax utanför Ebensfeld delar sig det gamla dubbelspåret (till höger) och den nya höghastighetsbanan.


2018_07_27_40386red by Magnus Backman, on Flickr

I Zapfendorf studerade vi hur tyskarna hade löst by passage med 4 spår och sth 230 på de nybyggda spåren.


2018_07_27_40394red by Magnus Backman, on Flickr

Mycket höga och långa bullerplank blir det. Värt att tänka på när an funderar över om 4 spår i befintlig sträckning eller banan i ny sträckning är att föredra vid utbyggnad.


2018_07_27_40421red by Magnus Backman, on Flickr

Söder om Zapfendorf skiftar de fyra spåren plats så att de konventionella spåren hamnar i mitten på denna bro.


2018_07_27_40444red by Magnus Backman, on Flickr

I nästa by, Breitengussbach liknar fyrspår mer det vi är vana vid från Stockholm, snabba tåg på ytterspår och långsamma på innerspåren. Även här finns det rejält med bullerplank. Även mellan spåren för att hindra ljudet från att fortplanta sig över planken på sidorna när tågen kör långt från ena sidan.


2018_07_27_40578red by Magnus Backman, on Flickr

Efter en lång dag ankom vi till Nürnberg och tog lokaltåget till stan för att käka korv.

Efter detta avsnitt beger vi oss söder ut och jagar dieselloksdragna tåg istället för höghastighetståg.

/Magnus