Vilka hamnar med järnvägstrafik finns kvar ,som ej är anslutna till hamnarbetarförbundet ?