Indonesien är ett intressant järnvägsland med dieselloksdragna persontåg, semaforer och mycket annat kul! Järnvägarna är väl underhållna och sysselsätter många då varenda järnvägsövergång och station är bemannad och fjärrstyrning av något inte existerar. Hastigheten är måttlig och spårvidden är 1067 mm. Dessa bilder är från Malang på östra Java där vi spenderade några dagar i början av februari.Ett södergående lokaltåg från Surabaya passerar infartssignalen till Malang.Tawang Alun från Banyuwangi till Malang Kota Lama har precis lämnat Malangs huvudstation och passerar Kampung Tridi.CC204 0303 kopplas till vagnarna som utgör Malioboro Express mot Yogyakarta. Stationen ligger 444 meter över havet och i bakgrunden ser vi vulkanen Arjuna, vars topp når 3339 meter över havet.Ett norrgående lokaltåg ankommer Malang. Dragkraften är ett CC203 vilket är ett General Electric U20C med widecab designad av Goninan i Australien. Loktypen är nästan unik för Indonesien, det finns ett lok i västra Australien också.Lokpersonalen sitter i skuggan av sitt oljetåg och väntar på avgång norrut från Malang Kota Lama. Loket är ett CC206 eller General Electric CM20EMP om man så vill. De äldsta loken av denna typ är från 2012 och de nyaste 2016.