Del 1
Del 2
Del 3
Del 4

Efter två dagar längs den nya HH-banan VDE8 besökte vi istället den äldre nord sydliga höghastighetsbanan som börjar i Hannover och slutar i Würzburg, även denna sträcka har ett antal större broar.


2018_07_26_39618red by Magnus Backman, on Flickr

I Kirchheim finns denna bro med betongvalvbågar. Den äldre höghastighetsbanan har betydligt mer trafik än VDE8 och en större blandning tågtyper.


2018_07_26_39601red by Magnus Backman, on Flickr

På den äldre sträckan går både IC tåg i 200 km/h och ICE tåg i 250 km/h. Sträckan byggdes för 280 km/h men tågen tidtabellsläggs för 250 km/h.


2018_07_26_39636red by Magnus Backman, on Flickr

Något söder om bron i Kirchheim ligger ytterligare en bro. Sträckan mellan Hannover och Würzburg kommer de kommande åren genomgå stora renoveringsarbeten efter nästan 30 år i drift. Efter att ha klättrat runt på grusvägarna och i terrängen för att nå fotoplatserna hade vi fått nog av klättrande för den här dagen och begav oss stället till den äldre konventionella järnvägen som går i dalgångarna och är mer lättillgänglig.


2018_07_26_39687red by Magnus Backman, on Flickr

På det gamla dubbelspåret går det gott om godståg. I Tyskland finns det nuera gott om olika operatörer och lok från de olika leasingbolagen är mycket frekvent förekommande. Först kom det ett tomt kombitåg med ett Vectronlok från MRCE.


2018_07_26_39738red by Magnus Backman, on Flickr

Ett tåg från DB med containers tittar fram genom en lucka i grönskan.


2018_07_26_39751red by Magnus Backman, on Flickr

Efter att ha förflytta oss några kilometer till den lilla byn Herrmannspiegel. Ytterligare ett tåg från DB passerar men den här gången är det något annat än containers i tågen I Sverige brukar dessa vagnar innehålla bilar hur det är i Tyskland vet jag inte.


2018_07_26_39804red by Magnus Backman, on Flickr

Även om godstågen är klart dominerande finns det även persontåg på sträckan. Regionaltrafiken körs med Flirt motorvagnar.


2018_07_26_39836red by Magnus Backman, on Flickr

Mer containers passerar med ett reklammålat DB lok.


2018_07_26_39912red by Magnus Backman, on Flickr

Sträckan trafikeras även av fjärrtåg här passerar ett EC-tåg från Österrike om jag minns rätt.

I nästa avsnitt blir det mer broar på den äldre sträckningen utanför Würzburg.

/Magnus