..vid Santa Fe Depot i San Diego 2008. En "trolley" tänker jag mig är en lite gullig spårvagn i storlek av en buss, typ en PCC vagn, men San Diego Tolley kör med 75 meter långa trevagnståg... Dock inte högplattformar i stan, som en del andra spårvägar i USA, utan låga plattformar och den senaste serien vagnar är med låginsteg. San Diego Tolley är den första av "andra generationens" spårvägar/Light Rail linjer i USA öppnad 1981.

Vagnen är en U2 vagn (Siemens/Düwag) som levererades till San Diego 1980-1990, vagn 1011 borde vara från första serien levererad invigningen. Dessa är nu tagna ur trafik och ett antal av dem har sålts till Mendoza i Argentina och några till museispårvägar. U2 vagnarna konstruerades ursprungligen för Frankfurts U-Bahn (Stadtbahn), och såldes även till de första nya Light Rail linjerna i Nordamerika: Calgary, Edmonton och San Diego. Siemens har levererat liknande höggolvsvagnar till ett flertal spårvägar/Light Rail system i USA, och senare även låginstegsvagnar.