På spåret "västra" i Gävle finns huvuddvärgsignal 132 i riktning mot Ockelbo/Sundsvall. På bilden nedan visar den fast grön till höger vilket innebär "kör 80" och att nästa huvudsignal visar kör (minst 80).

I detta fallet behöver det dock inte vara så att nästa signal visar kör alls eftersom den föregås av en fristående försignal och kan alltså visa stopp eller t ex "kör 40".

Kombinationen att en huvuddvärgsignal med detta besked följs av en fristående försignal finns inte enligt TTJ. För en huvudljussignal som visar en grön kan det dock finnas och är vanligt.

Så, antingen är TTJ fel eller så är Gävle fel.

Lindman