Ursäkta om jag frågar dumt: Vad är anledningen till att tåg 14, 19, 22 samt 27 är inställd under perioden 11/2 till 22/2?
Med vänlig hälsning
Erik