"På måndagen rullade det första malmtåget med den högre axellasten 32,5 ton från Kiruna mot Narvik. Efter att Malmbanan förstärkts inleds nu testkörningar med tåg som kan ta tio procent mer last. För ett malmtåg innebär det 680 ton extra malm."

Trafikverket

BaneNorr