Växling på Byvalla-Långshyttans Järnväg 1964. Foto S-E Bäck.