10 februari
Nu tar vi tag i framtidsfrågorna!
När vi nu summerar 2018 kan vi lägga ett framgångsrikt år bakom oss.
Inte minst genomförde vi en stor och uppskattad jubileumsresa i samband med årsmötet då vi firade föreningens 60 år.
För oss i styrelsen har det mesta handlat om att sanera ekonomin. SJK har under lång tid haft många dåliga avtal som kostat mycket pengar. Vi drog igång ett effektiviseringsprogram där vi tittat över alla utgifter och ställt oss frågan vad vi kan göra billigare, bättre och som skapar nytta för alla medlemmar i hela landet. Vi har bland annat minskat kostnaden för administration och lokaler och vi har minskat andelen arvoderade skribenter i Tåg. Sammanlagt kommer detta ge oss en halv miljon kronor i effektiviseringar – varje år. Samtidigt som verksamheten blir bättre.
Det är vi stolta över. Men inte nöjda. Därför samlades styrelsen, förstärkt med ytterligare några goda krafter, under en heldag förra helgen för att fundera på framtiden i en workshop.
Den skedde inom våra fyra kärnverksamheter i SJ: Tåg och medier, Förlag, Lokalavdelningar och Resor.

Tåg och medier
Förändringarna i Tåg, som gått från nyheter till att fördjupa sig i olika ämnen, har fått mycket uppskattning från er medlemmar. Självklart saknar en del Tåg-Nytt, men tidningen kan aldrig konkurrera med snabbheten på nätet, till exempel här i Postvagnen. Styrelsen har sedan tidigare antagit en kanalstrategi som beskriver hur föreningen ska arbeta med de olika medierna som Postvagnen, sjk.se, Facebook, Instagram och Twitter. Det viktiga är att skapa bra möjligheter för interaktion mellan medlemmar då de digitala kanalerna i stor utsträckning kan sägas vara vår virtuella föreningslokal med ständigt pågående medlemsmöten. Nu ska vi se till att intentionerna i kanalstrategin faktiskt genomförs.

Förlag
Vi ska fortsätta att ge ut böcker för järnvägsintresserade. Men vi måste ge ut sådana böcker som går att sälja. Tyvärr har vi stora mängder osålda böcker på lager då tidigare avtal med bokproducenten har premierat höga upplagor även om det inte funnits en marknad. Detta är det nu slut med.
Under dagen tog vi fram flera idéer på nya boktitlar, hur produktionen kan förenklas och även idéer på hur vi kan minska våra lager.

Lokalavdelningar
Vi ska tydligare lyfta fram våra lokalavdelningar för nya medlemmar. Styrelsen har som ambition att tillsätta en Riksklubbmästare som ska koordinera och hjälpa lokalavdelningarna att ha bra program och utveckla verksamheten. Lokalavdelningarna ska tydligt synas på sjk.se.

Resor
Fler resenärer kan lockas till resorna om vi erbjuder ett ännu bredare program. Resor för de inbitna järnvägsentusiasterna ska vara kvar, men vi kan utveckla vårt erbjudande för att även locka andra grupper. Till exempel kan själva resmålet få ökad betydelse, liksom att stanna på fler besöksmål utmed vägen. Det går att utveckla själva resan, till exempel genom att erbjuda en helhetsupplevelse med tidstypiska kläder och hög standard på maten i restaurangvagnen. Vi tror också att det är viktigt med olika reslängd och att blanda resor med historiska och mer moderna fordon. Vi konstaterade att ”nostalgi” kan vara väldigt olika från person till person och oftast representerar personens ungdomstid. Vi tror även att vi kan arrangera fler resor till våra grannländer.
Det har bildats en resegrupp för att öka kompetensen och fler som kan jobba med våra resor. Det är ett bra arbetssätt som vi även borde tillämpa i andra delar.

Idéerna som kom fram under workshopen ska nu bli till handlingsprogram inom respektive område. Handlingsprogrammen ska presenteras på kommande styrelsemöte den 27 februari då vi tar beslut om hur vi går vidare. Handlingsprogrammet blir i sin tur underlag för kommande budget. Därmed har vi skapat en tydligare process för verksamhetsutvecklingen för att slippa arbeta ad-hoc och det blir tydligare vad vi ska göra.

Vi höll workshopen i vår nya och fräscha lokal i Sundbyberg. I lokalen finns förutom Tåg även andra nisch- och branschtidningar. Det kändes bra att vara där. Särskilt eftersom den sänkta lokalkostnaden innebär att vi även i år slipper att höja medlemsavgiften. Kanske kan vi på sikt till och med sänka den.

Hoppas du vill fortsätta att vara medlem i SJK även i år och säkra dina tio nummer av Tåg, få rabatter på resor och samvaro i lokalavdelningarna. Har du missat att betala din medlemsavgift så är det inte för sent. Det går det bra fram till den sista februari. Då bidrar du också till att sprida järnvägsintresset till fler. Inte så illa.

Niclas Härenstam

Vice Ordförande