Jag tänkte göra en kortare information om den förestående flytten
till Sundbyberg och dess konsekvenser för SJK Stockholm.
Välkomna!
Sven
KM SJK Stockholm