SJK-Eskilstuna Möte månd 11 februari 2019, 19.00Måndag 2019-02-11

F.d. TGOJ nygamla fritidslokal ”Röda Gymmet”, Eskilstuna lokstation kl 19.00
Alt lokstationsbyggnaden i närheten.

Egna bilder, filmer och berättelser med ljugfika


Förra mötet utvecklades bums till ett TGOJ-historiskt sådant. Vilket var väldigt praktiskt på alla sätt och vis eftersom ett sådant är grovplanerat.
Vi samlas således ånyo för köra förra mötets ordinarie programatt hälsa våren, gärna med resor på eller längs soligare spår än de vi har utanför fönstren.. Så ta med bilder eller film.
Café Lundwalls kaffe, te och tillbehör finns på plats i sedvanlig ordning.

Väl mött!
/Jan
Mötesadministratist.

070-597 52 07 (Ring länge. Är ute i trafiken eller skogen)
hbj1067@hotmail.com

Mer på tapeten:
Vår TGOJ-kännare-spanare Eric Womelo har funderat på en arkeologresa längs TGOJ. Jag har bett honom att ta fram ett förslag på detta. En sådan studieresa torde lämpligen göras i två delar med tanke på banlängd m.m.
I samband med att jag på föregående möte framställde behovet av att starta två kommande möten redan kl 18.00 pga föreläsarens transportbehov framgick det att detta inte är oävet att tillämpa på alla möten. Jag noterade ett genuint medhåll och har erfarit den hårda vägen att vår grannlokalavdelning tillämpar detta.
Jag skulle vilja få in fler synpunkter på att starta 18.00. Bu eller Bä.


Årets datumplanerade möten

Alla måndagar:
Vt: 21/1, 11/2, 11/3, 8/4, och 13/5.
Ht: 16/9, 14/10, 11/11, och 9/12

Pga föreläsarens önskemål och tidsbehov är mötena i april och september framflyttade till kl 18.00.

Den 9 mars är det MJ-marknad i Strängnäs.
Den är i princip som Hjulmarknaden fast överblickbar.

Den 30 mars kör FSVJ Oxelösund-Vingåker t.or

Avg Oxd 08.28 ank Vr 12.00
Avg Vr 15.30 ank Oxd 18.30

Resvägen är intressant. Den går Oxd-Nk-Nr-K-Vr och likadant fast tvärtom hem.
Mer info på www.fsvj.se.

PS:
Ni som vill sitta på en ”larmlista” för snabba ändringar i program eller lokaltillhåll eller bara påminnelser kan skicka ett mail till adressen nedan eller ett sms till 070-597 5207. Så att man inte ger sig iväg på långfärd till ett möte som i ett nafs förändrats och hamnat utanför den egna intressesfären.