CAF motorvagn för norska Flygtåget höghastighetsprovas nu i Tyskland. CAF är väl en av de återstående anbudsgivarna för SJ nya tåg.

Länk

Länk 2