Under 2018 ökade fastighetsintäkterna med sex procent och Jernhusen emitterade sina första gröna obligationer. Året innebar även att såväl resenärs- som kundnöjdheten ökade. När 2018 summerats föreslår styrelsen en utdelning till ägaren staten på 700 MSEK.Jernhusens investerade totalt 556 miljoner kronor i sina fastigheter under 2018 och rörelseresultatet före värdeförändringar förbättrades med fem procent till 718 (683) miljoner kronor. Fastighetsbeståndets marknadsvärde är nu 16,9 miljarder kronor och består av framförallt stationer, underhållsdepåer, kombiterminaler och


Läs hela artikeln här

Publicerd 2019-01-31 17:08:35 via extern tjänst cision3191918