Under den kommande tolvårsperioden satsas tre miljarder kronor på trafiksäkerhet inom järnväg. Nu får Trafikverket dessutom i uppdrag att göra en kraftsamling för att förbättra trafiksäkerheten i plankorsningar.

Läs hela artikeln här

Publicerad 2019-01-31 14:05:44