Jernhusen har återköpt en utestående obligation till ett belopp om nominellt 150 MSEK (ISIN SE0008294060). Samtidigt genomfördes en nyemission av en treårig grön obligation till ett belopp om 150 MSEK.Den nya gröna obligationen emitterades med en fast ränta om 0,598 procentenheter under tre år. Den nya obligationen noteras på Nasdaq OMX Stockholm och den återköpta obligationen kommer att avnoteras från samma handelsplats.-*Återköpet och nyemissionen är i linje med vår finansieringsstrategi och syftar till att bibehålla kapitalbindningen och minska andelen kortfristig finansiering i


Läs hela artikeln här

Publicerd 2019-01-30 09:00:00 via extern tjänst cision3189763