Fel på spårväxlar är identifierade som en stor orsak till tågförseningar. Genom att sätta fokus på de bakomliggande orsakerna till spårväxelfel synliggörs kostnadseffektiva och miljömässigt fördelaktiga lösningar. Återvinning och renovering är högaktuellt även i järnvägsbranschen.Många växlar är gamla och vissa är slitna och behöver åtgärdas.* Spontant framstår kanske installering av nya växlar som den bästa lösningen. Det finns dock mycket som talar för att renovera de här ganska dyra enheterna. Återvinning är ett alternativ även i järnvägsbranschen. Dessutom finns goda möjligheter till


Läs hela artikeln här

Publicerd 2019-01-29 09:00:00 via extern tjänst cision3188561