Mycket välkomna till en intressant afton på ett lite ovanligare tema!
Bruse LF Persson berättar om hur bergbanor egentligen fungerar, och Lena Grönstedt berättar om hur SSS
på 70-talet aktivt engagerade sig, även fysiskt, för att rädda Skansens då nedläggningshotade bana – och
lyckades! Vi hade tänkt hålla detta möte på Skansen för att kunna studera denna äkta bergbana på plats,
men den är tyvärr stängd nu under vintern för underhållsarbeten. Vi siktar på ett separat studiebesök där i
maj i stället!