Kanske fel forum men ändå. Är jag ensam om att ha beställt BLJ-häftet från ULJ och inte fått det. Skickade in pengar i början av december och leveransen skulle ta cirka
14 dagar. Helt överkomligt. Nu, medio januari, har det inte ännu kommit. Har mejlat dem men de svarar inte. Det är faktiskt första museibanan som misskött sig,