SilverRail Technologies Inc, via sitt dotterbolag SilverRail Linkon AB, avser förvärva SJ ABs tjugofemprocentiga andel i SilverRail Technologies AB för att bli bolagets enda ägare.

Läs hela artikeln här


Artikeln publicerad 2019-01-16 09:00:00 av SJ AB