SJK Östergötland 26-1-2019 Lördag kl 13,00 Linköping.

Ångdrivna smalspårsbanor i Östra Tyskland

I Östra Tyskland finns det fortfarande några smalspårbanor som kör
reguljär daglig persontågstrafik med ånglok. De är inga museumsbanor
eftersom de aldrig har slutat med ånglok. Fokus kommer vara på delstaten
Sachsen. Presentationen kommer innehålla historia, dagens trafik,
linjekartor, tidtabeller, historiska fordon, dagens fordon för reguljär
trafik och för museumstrafik, Dampfbahnroute Sachsen, foton, filmsnuttar.
I övrigt fika med försälning.
Km Ingemar Eriksson