Sitter och funderar över för- och nackdelar med att lägga driftplatsgränsen längre ut på linjen.

Enda fördelen jag kan komma på är att behovet av växling på linjen minskar, men hur mycket sådan förekommer överhuvudtaget?

En nackdel är att eventuella vägskydd på berörd sträcka blir mer komplicerade genom att de inte kan göras som linjeanläggningar.

En nackdel är att L-skydd kan användas på kortare sträcka i och med att det inte kan användas inom driftplats.

Kapacitetsmässigt är det i första steget en försämring beroende på att avståndet mellan infartssignal och tågvägsskiljande växel ökar, men detta kan man kompensera för genom en mellansignal vid infartssignalens läge, eller längre in. Detta innebär å andra sidan inte bara ökade kostnader utan dessutom merarbete om man behöver köra mot alla signaler i "stopp".

Mer?