Jag tycks ha snöat in på ståltåget. I dag blev det 9124 med Rc 1299 i ensamt majestät som förde
tomvagnarna från Borlänge. Och några andra vagnar.

När de fullastade vagnarna kom i går var det 3 lok som drog.