Ur kommande annons från SJK Resor:

Premiärtur för Kilafors–Söderhamn i dagsljus
Godsbanorna till Sandarne och Norrsundet
Frukost och trerättersmiddag i restaurangvagn

Lördagen den 30 mars 2019 kör vi en heldagsresa Stockholm C–Uppsala–
Krylbo–Storvik–Kilafors (ej uppehåll)–Söderhamn V–Gävle–Uppsala–
Stockholm C i samarbete med SKÅJ och Järnvägsmuseet. Tåget består
av F 701, två förstaklassvagnar, två restaurangvagnar och kafévagn.

Under dagen gör vi flera uppehåll:
• Besök i vattentornet i Holmsveden
• Flera planerade fotostopp mellan Kilafors och Söderhamn
• Motorvagnsresor Vallvik–Sandarne och Hamrångefjärden–Norrsundet

Preliminär avgångstid från Stockholm C cirka 7.15, åter i Stockholm cirka
20.30 – definitiv tidtabell beräknas vara klar i slutet av januari.

Varm frukost serveras efter avgång från Stockholm och trerättersmiddag
efter avgång från Hamrångefjärden. Under hela resan finns också kaffe/
te, kalla drycker och smörgåsar att köpa i kafévagnen.

Pris 995 kr för medlem (1 195 kr för icke medlem).
Måltidspaket, som inkluderar varm frukost och trerätters middag, kan
köpas till för 650 kr.

Anmälan görs genom att dels skicka ett mail till resor@sjk.se, dels
betala in aktuellt belopp till SJK Service AB bankgiro 5300-7118.

Observera att program och tider ännu är preliminära.
För ytterligare upplysningar: Kontakta Lars-Erik Torstenson,
073-788 73 00 eller via mail resor@sjk.se.

FLER RESOR UNDER 2019
18–19 maj: Resor på Bohusbanan, Dalslandsbanan och BJ i samband med SJK årsmöte i Vänersborg.
5 oktober: Motorvagnsdag på Hallstaviksbanan.
Vintern 2019–20: Ångtågsresa på Inlandsbanan från Östersund