Ikke helt dagligdags. Men i dag kjører Flytoget to turer til Halden for å hhv. hente og bringe tilskuere i forbindelse med et idrettsarrangement i Oslo. Bildet er fra passering Langhus, ca. 20 km sør for Oslo.

Se ellers:

https://www.ha-halden.no/sport/hth/c.../s/5-20-593429