Tågmöte på Chicago "L", Green Line, vid station Clinton den 28 maj 2011