En hälsning kommer här, med en bild på Tågabs X10, när det passerar här hemma (bvst 45 Bsr)!


Dan.