Ingen som har uppmärksammat detta? En buss klövs av ett tåg, 5 döda. https://abcnews.go.com/International...jured-59950347