Statistik från det nya signalsystemet ERTMS fortsätter att visa på goda resultat. Precis som tidigare år har ERTMS både högre punktlighet och tillgänglighet än Sveriges nuvarande signalsystem ATC. Fler tåg kommer i tid och färre störningar inträffar.

Läs hela artikeln här

Publicerad 2018-12-21 16:51:07