Frånsett ett extra "s" i litterat samma som nedanstående rundvirkesvagn.I Green Cargo nyhetsbrev kan läsas:

"I samråd med kunder har vi olika vagnutvecklingsprojekt på gång.

Under december kommer vi att ha tio nya rundvirkesvagnar på plats. Vagnarna är så kallade containervagnar med ny lastutrustning anpassat för timmer.
Under första halvan av 2019 kommer ett 30-tal nya rundvirkesvagnar som är anpassade för att ta mer volym per tågmeter. Jämfört med dagens vagn kan vi öka volymkapaciteten för kunden med upp till 40 procent per vagnmeter.
"

En gissning är att de nya vagnarna blir något som liknar denna rundvirkesvagn som f ö i sin tur är en variant av de tidigare stålämnesvagnarna som av NetRail apterades som rundvirkesvagnar. Här nedan visas en sådan vagn som numera är apterad som containervagn.