Trafikverket har fått i uppdrag att analysera om och var längre lastbilar bör tillåtas på det svenska vägnätet. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast 31 mars 2019.

Läs hela artikeln här

Publicerad 2018-12-18 14:39:18