Ett av AMTRAKs Northeast Regional tåg gör uppehåll vid Boston Back Bay station, näst sista uppehållet på resan mellan Washington, DC och Boston, MA via Yew York, NY. I Boston går tågen till South Station närmare centrum.

AMTRAK har köpt 70 ACS-64 från Siemens (en amerikansk version av EuroSprtinter, ACS = Amtrak Cities Sprinter) för att ersätta de ASEA konstruerade AEM-7 loken från -80 talet och de Alstom konstruerade HHP-8 loken från -90 talet. SEPTA (som kör pendeltågen kring Philadelphia) hat köpt 15 för att ersätta AEM-7 och ALP-44. ACS-64 är numera AMTRAK och SEPTAs enda ellok, MARK (Maryland) har dock kvar några HHP-8 och NJ-Transit (New Jersy) kör med ALP-46 (en amerikansk version av BR 101) och APL-45DP (duo el-diesel).