Någon uttryckte viss skepsis kring amerikanska manövervagnars skönhet, men jag vet inte riktigt om våra svenska AFM7:or är så vackra heller... För ungefär tio år sedan vände denna otvättade AFM7:a i Kristianstad.


Rc loken tycker jag är ganska proportionerliga som jämförelse. Och just i det här fallet inte lika oputsat.