De transportpolitiska målen behöver ses över och infrastrukturplaneringen samordnas med andra åtgärder och styrmedel. Trafikverket lämnar nu förslag på hur transportplaneringen kan möta hållbarhetsutmaningarna, ett initiativ inom ramen för Miljömålsrådet.

Läs hela artikeln här

Publicerad 2018-12-17 11:44:37