Jag har kollat nu. Små förändringar, bara minutjusteringar. Förutom Båramopendeln. Framflyttad några timmar på vardagarna. Bara bra eftersom den inte behöver trängas i eftermiddagsrusningen. Och söndagståget flyttat till lördag. Allt detta gäller bara sträckan G-Alvesta, resten bryr jag mig inte om.