Har Hetors 241 007 Bond återkommit i trafik. Loket var inblandat i sammanstötningen i Leese-Stolzenau 2017.


Olycksutredning med bilder. Länk med tysk text