Angående Sydsvenskans artikel av idag (tyvärr bakom betalvägg), där man bl a tar upp att 50 personer valde att ta sitt liv framför ett tåg i Sverige förra året. Stämmer verkligen dessa siffror? Är det Trafikverkets nollvision som har börjat ge positiva effekter, eller är siffrorna helt sonika "glädjesiffror"? Missförstå mig nu inte, bäst hade det så klart varit att noll personer dog inom järnvägen varje år, men 50 personer borde vara en rejäl minskning mot statistiken för tidigare år.

I en artikel på svt.se från 2014 beskrivs att året innan (2013) dog 105 personer på svenska järnvägar, varav 90 bedömdes vara självmord. I samma artikel står det även att, citat: "I snitt tar cirka 100 personer livet av sig varje år i Sverige genom att hoppa framför tåg".

I en annan artikel på Sveriges Radio från 2017 finns uppgifter att 89 personer omkom utmed svenska järnvägar 2016. I artikeln går det även att läsa, citat: "Men under de senaste sju åren har i snitt 100 självmord begåtts varje år".