Trafikverkets podcast för dig i branschen. Publicerad 2017-05-08 06:48

I årets sjätte avsnitt ligger fokus på trafikledningsfrågor. Vi möter Roberto Maiorana, chef på*Trafikledning samt två ansvariga för projektet NTL (Nationell Trafikledning) i form av*avdelningschef Anders Edvinsson*och projektledare Jan Windahl.
Dessutom uppmärksammas en rapport om*näringslivets nöjdhet med järnvägen innan vi avslutar med ett axplock av nyheter och en ytterligare en djupdykning i järnvägshistoria.*


Speltid 40:15, lyssna här!

http://traffic.libsyn.com/jarnvagspo...dest-id=481079