I artikeln hänvisas bl a till tre "döda länkar" om det tilltänkta banbygget. Någon som kan meddela vad kostnaden för oelektrifierad bana beräknades till?

Förstudie— Järnvägsanslutning till gruvverksamhet i Pajala Förslagshandling

Trafikverket Pajalaprojektet Järnvägsutredning 9-19

Trafikverket Pajalaprojektet Järnvägsutredning 20-23

Wikipedia