Återkom till Karlstad i kväll vid 19-tiden och upptäckte ljus från två lok på Herrhagsbangården när jag kom körande längs Hammaröleden. Ett lok kunde jag tänka mig för man brukar hämta SECU-vagnar framåt kvällen. Två lok samtidigt kan ju också förekomma men då på dagtid och det ena i så fall TÅGAB T43 som växlar vagnar till Vänerexpressen eller kaffevagnar. Nyfiken som jag blev gick jag sedan längs Herrhagsbangården på Parkgatan och kunde till min förvåning se två GreenCargo T44 i tjänst samtidigt, 262 och 347. Fullt med vagnar på bangården också och båda loken rörde sig. Hur många växlare som var i tjänst såg jag inte men minst en per lok i alla fall. Efter en stund drog ena loket upp en släpa av H-vagnar mot Östra/Centralen medan det andra sköt ut vagnar mot hamnen eller Vänerterminalen.

Om detta var någon form av extra växling eller om det var försenade tåg inblandade vet jag ju inte. Ovanligt också med två T44 samtidigt i Karlstad men det sker vid de tillfällen man byter T44 varvid det kan finnas två samtidigt någon dag. Vanligtvis finns bara en växlare i tjänst på kvällstid i Karlstad också som då främst växlar SECU-vagnar (STORA-boxarna till Göteborgs hamn). /PK