"Geofencing är en digital, geografisk zon där uppkopplade fordon kan styras på olika sätt.

Tekniken som används vid geofencing kan till exempel begränsa fordons hastighet eller styra om fordonet ska gå på bränsle eller el. Det går också att styra så att enbart behöriga fordon kan köra inom ett visst område.
"

Om ATC kan anses falla inom ramen för "uppkopplad" stämmer det väl?