Tåget till Murmansk är på väg in till plattform i Apatity på Kolahalvön.

EP1 är ett 25kV/50Hz Tri-Bo (axelföljd Bo'Bo'Bo') persontågslok med sth 140 byggda mellan 1999 och 2007. Sedan 2007 byggs istället de moderniserade versionerna EP1m och EP1p.