I P4 Värmland var den nedlagda hållplatsen (fd stationen) Ottebol med i ett inslag igår http://https://sverigesradio.se/sida...rtikel=7102027

Det är ju trångt på banan men visst tycker jag det borde vara möjligt att uppehåll för några tåg om det inplaneras från början, säg 3 av de 12 tåg i varje riktning som finns på banan mellan Arvika och Charlottenberg i T19. Självklara är 8908 som är skoltåget på morgonen mot Arvika och som bara går dit först innan ett längre uppehåll för att bli omkört av idag snabbtåget, i T19 IC-tåget från Oslo. I motsatt riktning 8917. Dessutom ett av morgontågen in mot Karlstad och så ett av eftermiddagstågen med ca 9 timmars mellanrum i Karlstad för att få med en arbetsdag. Slutligen ett tåg i varje riktning mitt på dagen, summa tre i varje riktning och förutom eftermiddagståget åter så är det trots allt inte så trångt så man borde kunna hinna med dessa uppehåll, under förutsättning att de beställts och inplanerats från början.

Vad jag tycker är särskilt märkligt med dessa uppehållsindragningar, och det gäller även övriga på banan som Lene och Brunsberg, är att man inte ersatt dem på något sätt med någon ersättningstrafik från Värmlandstrafiks sida. Skolungdomarna får ju gå 4 km ned till Jössefors (nära Jössefors fd station vid DVVJ, Jössefors Västra) enligt radioinslaget (fast antar då att detta gäller äldre skolbarn som ska till Arvika och inte de yngsta som rimligen får skolskjuts?). Värmlandstrafiks busslinje 101 passerar visserligen Ottebol station en gång på förmiddagen i en riktning och vid lunchtid i motsatt, i form av att bussen går upp från Jössefors till Ottebol station och vänder för att gå tillbaka till Jössefors och vidare mot Sulvik. Huvudvägen norrut mot Åmotfors går nämligen under en smal och låg järnvägsport några kilometer norrut vid Ottebols gård, som det visserligen gick bussar igenom i historisk tid, men det var på den tiden att bussen kördes av samma vana chaufför varje dag och vi talar om för bortåt 70 år sedan. Kölabussen som senare körde linje 101 en period körde en enskild skogsväg upp från Ottebol station och anslöt till vägen mellan Sulvik och Åmotfors, men då fick lokalbefolkningen se till att ploga den vägen vintertid för att bussen skulle komma fram. Ingen av dessa historiska alternativ är ju särskild gångbara idag. För att avsluta denna urspårning från tågområdet ska jag säga att skyltningen på linje 101 är Lässerud över Skattebol vilket kräver lokalkunskap i Västvärmland för att begripa vart bussen går och vilken väg! Bussen passerar visserligen byn Skattebol men där finns ingen hållplats utan den hållplats som Värmlandstrafik benämner Skattebol ligger vid tidigare nämnda Ottebols gård någon kilometer längre bort.....Sedan passerar bussen Åmotfors för att sedan ha tre olika gångvägsalternativ olika dagar genom Köla till Lässerud, ett kvarvarande arv från Kölabussen!

För att till slut återknyta mera till tåg så utökade bolaget Kölabussen sitt engagemang att förutom att köra denna specifika busslinje, så köpte man in flera bussar och ordnade olika former av långfärdstrafik som resor till Färjestads hemmamatcher inköpsresor till Tysklands gränsorter. Dock hade man oftast alltför få resor i förhållande till antal bussar så det var rena drömföretaget för SJ och andra under en tid att då man fick stopp i tågtrafiken och snabbt behövde inkalla ersättningsbussar i Värmland kunde man alltid ringa till Kölabussen som hade bussar och personal tillgängliga som snabbt kunde sättas in. Detta höll ju inte i längden för Kölabussen som så småningom gick i konkurs (och Värmlandstrafik fick själva under en tid köra linje 101) och just detta med att bolag sitter i beredskap med bussar och chaufförer ifall tågtrafiken falerar, har jag svårt att tänka mig att så många gör, även om man får uppfattningen att tågbolag och länstrafikbolag ofta lägger upp sina reservrutiner som om det alltid fanns lediga startklara bussar!! /PK