Så fortsätter turen söderut. Nu har tyvärr tågrutorna alltmer förvandlats till insektskyrkogårdar,
men det finns mycket att se. Filmen finns här: https://youtu.be/kl9LB6uP7tM

/Sven-Arne