Kolla in detta närmare! Här finns såväl Rävar och Stortyskar som stinsar och semaforer. Läs mer på www.skymningifolkhemmet.se

”Himlen var mulen och en nordostlig vind drog in från havet när Ansgar lät maskinen accelerera iväg från kajen. De upphämtade godsvagnarna följde efter som uppträdda på ett pärlband, vad annat kunde de göra? Fjättrade som de var vid varandra med länkar och kättingar. Vagnarna tjöt och jämrade sig när han drog dem genom S-kurvan från hamnen upp mot Norrtälje station. Förbi det lummiga området runt kyrkan och vidare in på bangården gick färden. De rullade in på spår 3 men fick signal att fortsätta igenom stationen ut på andra sidan. Där signalerades ”stopp” och ”back”. Vagnarna trycktes tillbaks men nu in på spår 2 där fler väntande godsvagnar tillkopplades. Därmed var tåg 941 färdigväxlat, men ännu var inte avgångstiden inne. Den var satt till 17.05 och väntans vingar vajade nu över dem som denna afton satts att tygla den tråkiga tysken med nummer 33.”